Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Choose the best preposition to complete the sentence. 1. l eat... home with my family


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:27

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng điền giới từ thích hợp để hoàn thành câu.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- I eat <strong>at</strong> home with my family. (Tôi ăn cơm ở nhà với gia đình của tôi)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng điền giới từ thích hợp để hoàn thành câu.

Bài giải chi tiết:

- I eat at home with my family. (Tôi ăn cơm ở nhà với gia đình của tôi)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Do you like English ?

6

Lihat jawaban (12)