Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

07 tháng 9 2022 09:55

câu hỏi

Choose the best answers of these sentences. The colder the weather gets, the (sicker/sickest) I feel.

Choose the best answers of these sentences.

The colder the weather gets, the (sicker/sickest) I feel.


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 09:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần H,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh kép.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Công thức:&nbsp;</p><p>+ Tính từ ngắn: The adj-er + S + V, the adj-er + S + V&nbsp;</p><p>+ Tính tư dài: The more + adj + S + V, the more + adj + S + V</p><p>- Đáp án: sicker&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần H,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về so sánh kép.

Bài giải chi tiết:

- Công thức: 

+ Tính từ ngắn: The adj-er + S + V, the adj-er + S + V 

+ Tính tư dài: The more + adj + S + V, the more + adj + S + V

- Đáp án: sicker 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He caught his son ... in the bathroom. smoked smoke to smoke smoking

18

Được xác nhận