Square root
VBT
Calculator
magnet

Đại H

08 tháng 12 2019 02:03

câu hỏi

choose the best answer: 1.the weather............ nice yesterday. (is/was/will be/has been)


1

1


N. Đức

25 tháng 12 2019 10:36

Đáp án: was Câu trên có "yesterday"(hôm qua) chỉ sự việc đã xảy ra ở quá khứ do đó ta cần dùng thì quá khứ đơn. Động từ to be ở thì quá khứ đơn gồm was/were. Do đó đáp án đúng là was em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chon từ có âm tiết khác so với các từ dưới đây : vast , land , cattle , paddy

12

Lihat jawaban (1)