Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh V

16 tháng 10 2022 02:44

câu hỏi

Choos one underlined part which needs corracting: He has a strong desire to make indepandence dicisions

Choos one underlined part which needs corracting:

He has a strong desire to make indepandence dicisions


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 03:32

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Đinh V,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 8</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>indepandence -&gt; independent.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Đinh V,

Đây là một bài tập môn Anh 8

Bài giải chi tiết:

indepandence -> independent.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He caught his son ... in the bathroom. smoked smoke to smoke smoking

18

Được xác nhận