Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi L

02 tháng 2 2020 06:58

câu hỏi

cho4,48lít oxi (đktc) tác dụng với một lượng dư phot-pho hãy tính: a)khối lượng phot-pho cần dùng b) gọi tên sản phẩm và tính khối lượng sản phẩm c) tính khối lượng Kali pemanganat cần dùng để điều chế lượng oxi trên


0

1


Lê V

02 tháng 2 2020 15:31

chỉ cần tính theo pt hoá học là ra cần 2 pt 4P+5O2->2P2O5 2KMnO4->K2MnO4+MnO2+O2 thêm nhiệt độ cho mỗi pt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nguyên tử là gì

7

Lihat jawaban (1)