Square root
VBT
Calculator
magnet

Quangminh38t Q

22 tháng 10 2022 13:55

câu hỏi

cho Zn tác dụng hết với dd H2SO4 20% . Biết m Zn=32,5g. Hỏi khối lượng dd H2SO4 đã phản ứng


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 07:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quangminh38t Q</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, Bài ôn tập chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>n<sub>Zn</sub>=32,5:65=0,5 (mol)</p><p>Phương trình: Zn + H<sub>2</sub>SO<sub>4 </sub>→ ZnSO<sub>4 </sub>+ H<sub>2</sub></p><p>⇒n<sub>H2SO4</sub>=0,5 mol</p><p>m<sub>H2SO4</sub>=0,5.98.100:20=245g</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Quangminh38t Q

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 9, Bài ôn tập chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

nZn=32,5:65=0,5 (mol)

Phương trình: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

⇒nH2SO4=0,5 mol

mH2SO4=0,5.98.100:20=245g

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

CuSO4+Fe

1

Được xác nhận