Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

13 tháng 10 2022 04:13

câu hỏi

Cho x, y, z là 3 số thực dương thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng 1/(x + y + 1) + 1/(y + z + 1) + 1/(z + x + 1) ≤ 1

Cho x, y, z là 3 số thực dương thỏa mãn xyz = 1.
Chứng minh rằng 1/(x + y + 1)  +  1/(y + z + 1)  +  1/(z + x + 1)  ≤ 1


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 09:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyen T,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số .</p><p>Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.</p><p>Hãy đặt &nbsp;nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyen T,

Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số .

Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây.

Hãy đặt  nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận