Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

04 tháng 3 2023 04:44

câu hỏi

Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi x = 4 thì y = 2. Tính hệ số tỉ lệ k của x đối với y.

Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Khi x = 4 thì y = 2. Tính hệ số tỉ lệ k của x đối với y.


6

1


R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 3 2023 01:42

<p>Chào em Nguyễn T,</p><p>Đây là dạng bài về tỉ lệ thuận.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta gọi: x=ky</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt; k = x/y</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;=&gt; k = 4/2 = 2</p><p>Vậy hệ số tỉ lệ k của x đối với y là 2.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn T,

Đây là dạng bài về tỉ lệ thuận.

 

Bài giải chi tiết:

Ta gọi: x=ky

        <=> k = x/y

        <=> k = 4/2 = 2

Vậy hệ số tỉ lệ k của x đối với y là 2.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

0 có phải là rố hữu tỉ không

13

Được xác nhận