Square root
VBT
Calculator
magnet

Tráng A

03 tháng 11 2021 16:02

câu hỏi

cho x,y>0, x+y=5. tìm giá trị nhỏ nhất p= 4/x + 1/(4y)


22

1


Nghes N

04 tháng 11 2021 06:17

Lên nhiều cấp

Huynh K

19 tháng 6 2022 17:20

Chương 4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xét tính đơn điệu cửa y=căn 5-x + căn x-1

30

Lihat jawaban (1)

tìm k để phương trình -x^3+3x^2+k^3-3k^2=0 có 3 nghiệm phân biệt

3

Được xác nhận