Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

08 tháng 12 2019 12:29

câu hỏi

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x=(-3) thù y=8 a) Tìm hệ số tỉ lệ a của y đối với x b) Biểu diễn y theo x c) Tính y khi x=12 ; x khi y=9


1

3


Lương N

08 tháng 12 2019 13:06

a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch => y.x=a => 8.(-3)=a => a= -24 Vậy a=-24 b) Ta có: y=a/x (hai đại lượng tỉ lệ nghịch mà a=-24 => y=(-24)/x c) Ta có: y=(-24)/x Khi x=12 => y=(-24)/12=2; Khi y=9 => 9=(-24)/x => x=(-24)/9=(-8)/3 Vậy với x=12 => y =2; với y=9 => x=(-8)/3

Trần T

09 tháng 12 2019 04:36

cảm ơn bạn

Lê D

11 tháng 12 2019 02:19

dễ thôi bn bạn đọc lại sgk là hiểu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ trổng cho thích hơp: 1) 4x^(2)−9=

0

Được xác nhận