Square root
VBT
Calculator
magnet

Trâm A

19 tháng 12 2019 14:36

câu hỏi

cho x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3,y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 4.khi đó,x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu


1

1


Trâm A

20 tháng 12 2019 11:17

12

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thu gọn đa thức sau, chỉ ra bậc. hệ số cao nhất, hệ số tự do. C=x^(2)−5x+7+7x+6x−5x^(2)

1

Được xác nhận

Tung xúc xắc có 4 mặt ( được đánh số : 1,2,3,4 ) nẫu nhiên 50 lần có thể xảy ra sự kiện : mặt số 1 : 10 mặt số 2 : 8 mặt số 3 : 20 mặt số 4 : 12 em hãy tính" xác suất sự kiện mặt 4 xuất hiện sau 50 lần tung ngẫu nhiên "

13

Lihat jawaban (2)