Square root
VBT
Calculator
magnet

Luong T

07 tháng 11 2019 10:28

câu hỏi

cho ure vào dd na2co3


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:37

Sau phản ứng có khí NH3 và CO2 thoát ra.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 6.3g hh x gồm Mg và kim loại M hoá trị không thay đổi

0

Lihat jawaban (1)