Square root
VBT
Calculator
magnet

Diệu L

09 tháng 11 2019 09:48

câu hỏi

Cho đậu thân cao thuần chủng AA lai với thân thấp aa. Vẽ sơ đồ lai xác định kết quả của phét lai


0

1


Phạm V

14 tháng 11 2019 06:50

p: AA * aa Gp: A, a F1: Aa(100% đậu cao)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nêu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường và các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

4

Lihat jawaban (1)