Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai M

06 tháng 5 2020 15:46

câu hỏi

cho tiêu cự là 12 cm, OA = 8cm. hãy tính a) OA' b) A'B' ai giải hộ với ạ, mình cần gấp 😻


0

1


Lê M

09 tháng 5 2020 07:29

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Ta có CT 1/f = 1/d + 1/d' với d là OA khoảng cách từ vật đến thấu kính d' là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính OA' từ CT trên ta suy ra OA' = -24 cm nên ảnh này là ảnh ảo b. Ta xét 2 tam giác đồng dạng là OAB và OA'B' ta có OA/OA' = AB/A'B' = f/(d' - f) => A'B' = 3AB

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sáng đặc điểm hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng

0

Lihat jawaban (1)