Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức N

22 tháng 11 2022 14:27

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.D là điểm đối xứng của A qua BC. Chứng minh 4 điểm A,B,C,D thuộc 1 đường tròn

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH.D là điểm đối xứng của A qua BC.                                                               Chứng minh 4 điểm A,B,C,D thuộc 1 đường tròn


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

26 tháng 11 2022 06:50

Được xác nhận

Xin chào em Đức N, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 3: Tìm x∈Z, biết: b) 2(x−8)+3(x+7)=10

3

Được xác nhận