Square root
VBT
Calculator
magnet

Long N

27 tháng 12 2019 10:40

câu hỏi

cho tam giác PQR ,M là trung điên của QR,I là trung điểm của PQ trên tia MI lấy điểm D sao c cho IM=ID a.∆PIM=∆DIQ b.PM//DQ c.DP=1/2QR


0

1


Long N

27 tháng 12 2019 10:43

giúp mình vs

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 4. Tìm x, biết: b) (x−4)⋅(3−x)=0

1

Được xác nhận