Square root
VBT
Calculator
magnet

Leminhchi L

16 tháng 1 2020 16:25

câu hỏi

Cho tam giác MNP cân tại M, Vẽ MH vuông góc với NP. a) Chứng minh HN=HP. b) Tính độ dài MH biết MP=5cm, NP=8cm.


1

1


L. Thị

17 tháng 1 2020 04:31

Chào em, cô đề xuất 1 cách giải nhé. Em có thể tham khảo và tìm thêm nhiều cách giải khác. a) Xét tam giác MHN và MHP Có MH là cạnh chung và MN=MP (tam giác MNP cân tại M) Nên hai tam giác bằng nhau. Suy ra HN=HP b) HN=HP nên H là trung điểm NP Suy ra HP=8/2=4 Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác MHP vuông tại H Nên MH^2+HP^2=MP^2 Suy ra MH=3cm Thân ái.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền vào chỗ trổng cho thích hơp: 1) 4x^(2)−9=

0

Được xác nhận