Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

02 tháng 11 2022 14:52

câu hỏi

Cho tam giác MNP có MN=10m;NP=17m;MP=2qm a) tính diện tích tam giác MNP. b) tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP

Cho tam giác MNP có MN=10m;NP=17m;MP=2qm

a) tính diện tích tam giác MNP. 

b) tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

19 tháng 11 2022 08:00

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn N, Đáp án cho câu hỏi của em là: a/ 84m² b/ 85/5 m Bài giải chi tiết: MN=a=10m;NP=b=17m;MP=c=21m a/ Nửa chu vi tam giác MNP là: p = (MN+MP+NP)/2 = 24 Diện tích tam giác MNP là S = √p(p-a)(p-b)(p-c) = 84m² b/ Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP là R = a.b.c/4S = 85/5 m Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 500 kj có thì làm tăng nhiệt độ được bao nhiêu khi cung cấp cho 2kg đồng. biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 j/ kg.độ

2

Lihat jawaban (1)