Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức K

17 tháng 11 2022 07:30

câu hỏi

cho tam giác MAB vẽ đường tròn tâm O đường kính AB cắt MA tại C, MB tại D kẻ AP vuông góc với CD , BQ vuông góc với CD gọi giao điểm của AD và BC là H a) chứng minh CP=DQ b) chứng minh MH vuông góc với AB

cho tam giác MAB vẽ đường tròn tâm O đường kính AB cắt MA tại C, MB tại D kẻ AP vuông góc với CD , BQ vuông góc với CD gọi giao điểm của AD và BC là H 
a) chứng minh CP=DQ 
b) chứng minh MH vuông góc với AB 


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 11 2022 12:48

Được xác nhận

Xin chào em Hùng N, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận