Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

31 tháng 1 2020 07:06

câu hỏi

Cho tam giác EMF cân tại E có góc F= 35 độ. Tia phân giác của góc E cắt MF tại A. Từ A kẻ AB vuông góc với EF tại B, kẻ AC vuông góc với EM tại C a/ Tính số đo góc FEM b/ Chứng minh AB = AC c/ chứng minh BC song song với FM d/ Đường thẳng CA cắt EF tại H. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = CH. Chứng minh 3 điểm D, E, M thẳng hàng.


1

1


Phạm T

20 tháng 10 2020 15:01

ta có

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết rằng: a) (x−1)^(3)=27

1

Được xác nhận