Square root
VBT
Calculator
magnet

Lonq L

27 tháng 10 2022 14:25

câu hỏi

Cho tam giác DEF , trên nửa mặt phẳng bờ EF chứa điểm D vẽ tia Fx song song với DE . Lấy điểm G thuộc tia Fx sao cho GF = DE . a) Tứ giác EFGD có là hình bình hành không? Vì sao?. b) Biết , tính số đo các góc còn lại của hình bình hành EFGD.

Cho tam giác DEF, trên nửa mặt phẳng bờ EF chứa điểm D vẽ tia Fx song song với DE. Lấy điểm G thuộc tia Fx sao cho GF = DE.

a)      Tứ giác EFGD có là hình bình hành không? Vì sao?.

b)     Biết , tính số đo các góc còn lại của hình bình hành EFGD.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:41

Được xác nhận

<p>Xin chào em Long L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Long L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí (nếu có thể) b) (1/3−1/5+1/10)/(6/3−6/5+3/5)+5/6

2

Được xác nhận