Square root
VBT
Calculator
magnet

Đạt H

23 tháng 12 2022 14:43

câu hỏi

Cho tam giác cân ABC có AB=AC gọi I là trung điểm của BC. a, Chứng minh ∆ AIB=AIC

Cho tam giác cân ABC có AB=AC gọi I là trung điểm của BC.

a, Chứng minh ∆ AIB=AIC


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

24 tháng 12 2022 07:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Đạt H,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Xét 2 tam giác: ∆ AIB và ∆ AIC có:</p><p>AB = AC (∆ABC cân tại A)</p><p>∠ABI = ∠ACI (∆ABC cân tại A)</p><p>BI = CI (I là trung điểm BC)</p><p>=&gt; ∆ AIB = &nbsp;∆ AIC ( c.g.c)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Đạt H, 
Bài giải chi tiết:
Xét 2 tam giác: ∆ AIB và ∆ AIC có:

AB = AC (∆ABC cân tại A)

∠ABI = ∠ACI (∆ABC cân tại A)

BI = CI (I là trung điểm BC)

=> ∆ AIB =  ∆ AIC ( c.g.c)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận