Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh N

10 tháng 4 2020 03:12

câu hỏi

cho TAM giác BAC cần tại B. biết góc B=50°.tính góc A


0

4


Trần O

10 tháng 4 2020 13:23

vì là tam giác cân nên 2góc đáy =nhau 180°_50°= 130° rồi lấy 130:2 là ra tự làm lời giải nhé

Vi T

16 tháng 4 2020 08:21

giỏi toán ghê 👍👍👍

An T

10 tháng 4 2020 15:01

130:2=63 nhe

Nguyễn V

12 tháng 4 2020 10:33

65 nha

Vi T

16 tháng 4 2020 08:20

=65 nha 👍👍👍

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)