Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhat A

16 tháng 3 2020 12:26

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại C.trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD=AB.kẻ qua D đường thẳng vuông góc với AB cắt BC tại E.AE cắt CD tại I a) chứng minh AE là phân giác của góc CAB b)chứng minhAD là trung trực của CD c) so sánh CD và BC


0

1


Ngọc T

20 tháng 3 2020 01:24

anh-nude-8-768x511 vào xem xẽ biết :))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)

Tìm nghiệm đa thức:A(x)=3x−3

1

Được xác nhận