Square root
VBT
Calculator
magnet

Thitu...g

07 tháng 2 2020 09:50

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại C. CD là đường cao, DA=9,DB=16. Tính CD,AC,BC


3

1


Nguyễn T

07 tháng 2 2020 14:02

CD=12 AC=15 BC=20

Ý T

08 tháng 2 2020 15:04

Chào em, em có thể giải thích rõ hơn cho bạn mình không? Cô sẽ xem xét cách giải, hướng dẫn thêm cho bạn nè.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình sau: c) x/2−11/5≤−1/5

1

Được xác nhận