Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh Đ

11 tháng 10 2022 09:20

câu hỏi

cho tam giác abc vuông tại a, trung tuyến am. gọi i là trung điểm của ac, vẽ ax//bc, mi cắt ax tại d. cm: adcm là hình thoi

cho tam giác abc vuông tại a, trung tuyến am. gọi i là trung điểm của ac, vẽ ax//bc, mi cắt ax tại d. cm: adcm là hình thoi


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 10:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh Đ,<br>Đây là một bài thuộc Toán 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Xét&nbsp;ΔABC có</p><p>M là trung điểm của BC</p><p>I là trung điểm của AC</p><p>Do đó: MI là đường trung bình của&nbsp;ΔABC</p><p>Suy ra: MI//AB&nbsp;</p><p>hay MI⊥AC</p><p>Xét&nbsp;ΔCIM vuông tại I và&nbsp;ΔAID vuông tại I có:</p><p>IC=IA</p><p>ˆICM=ˆIAD</p><p>Do đó:&nbsp;ΔCIM=ΔAID</p><p>Suy ra: IM=ID</p><p>hay I là trung điểm của MD</p><p>Xét tứ giác AMCD có:</p><p>I là trung điểm của MD</p><p>I là trung điểm của AC</p><p>Do đó: AMCD là hình bình hành.</p><p>mà MD⊥AC</p><p>Vậy AMCD là hình thoi (ĐPCM)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh Đ,
Đây là một bài thuộc Toán 8.
Bài giải chi tiết:

Xét ΔABC có

M là trung điểm của BC

I là trung điểm của AC

Do đó: MI là đường trung bình của ΔABC

Suy ra: MI//AB 

hay MI⊥AC

Xét ΔCIM vuông tại I và ΔAID vuông tại I có:

IC=IA

ˆICM=ˆIAD

Do đó: ΔCIM=ΔAID

Suy ra: IM=ID

hay I là trung điểm của MD

Xét tứ giác AMCD có:

I là trung điểm của MD

I là trung điểm của AC

Do đó: AMCD là hình bình hành.

mà MD⊥AC

Vậy AMCD là hình thoi (ĐPCM)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận