Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảoo Đ

24 tháng 12 2019 15:43

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AD. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D, M là trung điểm của AC. Gọi N là chân đường vuông hóc hạ từ C đến đường thẳng BM. Chứng minh AN vuông góc với EN


0

1


Hiếu L

12 tháng 1 2020 14:51

bạn vẽ hình, sau đó xét tam giác từ đó bạn từ từ cm là dc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cấu trúc chung của chương trình

0

Lihat jawaban (1)