Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

17 tháng 11 2022 15:23

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O, biết AB = 3cm, AC = 4cm a) Tính bán kính đường tròn (O) b) Vẽ đường kính AD của (O). Chứng minh: ABDC là hình chữ nhật c) Kẻ AH L BC tại H. Chứng minh: AB.AC = AH.AD

Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn tâm O, biết AB = 3cm, AC = 4cm

a) Tính bán kính đường tròn (O)

b) Vẽ đường kính AD của (O). Chứng minh: ABDC là hình chữ nhật 

c) Kẻ AH L BC tại H. Chứng minh: AB.AC = AH.AD


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 07:18

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ẩn D,&nbsp;<br><br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ẩn D, 


Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận