Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan A

28 tháng 11 2022 04:56

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại A lấy M thuộc AC. Vẽ đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại K chứng minh A,B,K,M cùng thuộc một đường tròn.

cho tam giác ABC vuông tại A lấy M thuộc AC. Vẽ đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại K chứng minh A,B,K,M cùng thuộc một đường tròn.


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

29 tháng 11 2022 12:04

Được xác nhận

Xin chào em Lan A, Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)