Square root
VBT
Calculator
magnet

Chấn P

16 tháng 4 2021 09:54

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A kẻ đường cao AH . gọi I và M lần lượt là trung điểm của AH và BH a) chứng minh AHM đồng dạng với CHI b)AM vuông góc CI


9

1


H. Phan

20 tháng 4 2021 04:48

a) Xét tam giác HBA và tam giác HAC có: Gíc BHA = góc AHC = 90 độ góc HBA = góc HAC (cùng phụ với góc BAH) suy ra tam giác HBA đồng dạng tam giác HAC (g-g) => AH/HC = BH/AH (tỉ số đồng dạng) => 2HI/HC = 2 HM/AH (I,M lần lượt là trung điểm AH, BH) =>HI/HC=HM/HA =>tam giác AHM đồng dạng tam giác CHI (c-g-c). b) Cm được MI là đường trung bình của tam giác ABH suy ra MI //AB Mà AB vuông góc AC (tam giác ABC vuông tại A) =>MI vuông góc AC Xét tam giác AMC có AH và MI là 2 đường cao cắt nhau tại I => I là trực tâm => CI vuông góc AM.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x^2=2x

21

Lihat jawaban (2)