Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo N

08 tháng 1 2023 07:35

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ AH vuông góc với BC. Các tia phân giác của góc BAH và hóc C cắt nhau tại K. Vẽ hình và chứng minh AK vuông góc với CK


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 13:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bảo N,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Bảo N, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận