Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ P

18 tháng 11 2022 08:32

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi D là điểm đối xứng với A qua cạnh BC. Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.

Cho tam giác ABC vuông tại A, gọi D là điểm đối xứng với A qua cạnh BC. Chứng minh tứ giác ABCD nội tiếp.


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 13:52

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Hồ P,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Tứ giác nội tiếp<br>Bài giải chi tiết:<br>Ta có: D đối xứng với A qua BC&nbsp;</p><p>=&gt; AD và BC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường</p><p>=&gt; ABDC là hcn</p><p>=&gt; ABDC nội tiếp<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Hồ P, 
Đây là một bài tập thuộc Chương Tứ giác nội tiếp
Bài giải chi tiết:
Ta có: D đối xứng với A qua BC 

=> AD và BC cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

=> ABDC là hcn

=> ABDC nội tiếp

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11