Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

18 tháng 12 2019 08:58

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Kẻ DE vuông AC (E thuộc AC). Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, I là giao điểm của DM và AB a) Chứng minh tứ giác AIDE là hình chữ nhật. b) Tứ giác ADBM là hình gì? Vì sao? c) Chứng minh MD=AC d) Chứng minh diện tích ABC<=AD^2?


0

1


Hà T

22 tháng 12 2019 09:06

a)Ta có M đối xứng vs D qua AB => AB là đường trung trực của MD => BA vuông góc vs MD (1) ta có BAC =90° , BA vuông góc vs MD AC vuông góc vs DE =.> DIA=IAC=DEA=90° => t/giác DIAE là hcn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo, vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD. Hai đường thẳng để cắt nhau tại A

3

Lihat jawaban (1)