Square root
VBT
Calculator
magnet

Tưởng C

04 tháng 11 2022 01:06

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH=4 cm và HC=6. a,Tính độ dài các đoạn AH,AB,AC

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH=4 cm và HC=6.   a,Tính độ dài các đoạn AH,AB,AC


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 07:47

Được xác nhận

Xin chào em Tưởng C, Đáp án cho câu hỏi của em là: AH = 2√6 (cm) AB = 2√10 (cm) AC = 2√15 (cm) Bài giải chi tiết: AH² = BH.CH = 4.6 => AH = 2√6 (cm) AB² = AH² + BH² = 24 + 16 = 40 => AB = 2√10 (cm) AC² = AH² + CH² = 24 + 36 = 60 => AC = 2√15 (cm) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)