Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly B

27 tháng 11 2019 10:03

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại a , có đường cao ah từ h kẻ hn vuông góc với ac ,hm vuông với ab (m thuộc ab, thuộc ac) a, cm tứ giác AMHN là hcn b, gọi d là điểm đối xứng với H qua M ,E đối xứng với H qua N .cm tứ giác AMNE là hình bình hành c,cm A là trung điểm của DE d,cm BC^2=BD bình +CE bình +2BH Nhân HC


0

1


Nguyễn C

21 tháng 12 2019 15:08

a,Xét tứ giác AMHN, Ta có: HMA=90( đường trung bình tam giác ABC) MAN=90( Tam giác thuộc BC vuông tại A) ANH=90( HN vuông góc AC) =>AMHN là hcn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7-2x(24-3x)-6x^2+x-50

3

Lihat jawaban (1)