Square root
VBT
Calculator
magnet

Tiên T

25 tháng 10 2022 23:07

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH(H thuộc BC) a cho BC=12;CH=9 tính số đo góc ABC b lấy điểm Dnamwf giữa hai điểm A và C gọi K là hình chiếu của A trên BD chứng minh rằng ∆ AHK= ∆KAD

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 01:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tiên T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tiên T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết đính kèm trong ảnh.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển các biểu thức sau (dưa vào hằng đẳng thức ) (5x+3yz)^(2)=

0

Được xác nhận