Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 4 2021 12:52

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A , có AB =6cm, AC=8cm. Từ B vẽ tia Bx // AC ( tia Bx € nửa mặt phẳng chứa điểm C , bờ AB) . Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại I và cắt Bx tại D Chứng minh: a) ∆AIC đồng dạng ∆DIB b) AB/AC=ID/IA c) Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E€AC) cắt BC tại F . Tính BF


5

1


H. Phan

20 tháng 4 2021 07:08

a) Xét tam giác AIC và tam giác DIB có: góc AIC= góc DIB (đối đỉnh) góc IAC = góc IDB (soletrong, DB // AC) => tam giác AIC đồng dạng tam giác DIB (g-g) b) Tam giác ABC có AI là phân giác nên AB/AC=IB/IC Mà IB/IC=ID/IA (tam giác AIC đồng dạng tam giác DIB) =>AB/AC=ID/IA c) Áp dụng định lý Pytago vào tgv ABC tính được BC=10cm. Tứ giác ABDE có AB//DE, BD//AE nên là hbh Có góc A =90 độ nên ABDE là hcn Có AD là phân giác nên ABDE là hv =>AE=AB=6. =>EC=AC-AE=8-6=2 Tam giác ABC có: EF//AB =>BF/AE=FC/EC=BF+FC/AE+EC=BC/AC=10/8=5/4 =>BF=AE.5/4=6.5/4=7,5cm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)