Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan H

10 tháng 7 2023 11:30

câu hỏi

cho tam giác ABCvuông tại A, AH là đường cao AB=15cm, AC=20cm, BC=25cm a. chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA b. chứng minh HA 2 =HB.HC c tính HA. HB , HC d. kẻ phân giác AD. Tính AD

cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao 

AB=15cm, AC=20cm, BC=25cm

a. chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA

b. chứng minh HA2=HB.HC

c tính HA. HB , HC

d. kẻ phân giác AD. Tính AD

 

 


 


8

1


Trần Đ

10 tháng 7 2023 11:33

<p>Ko bt chứng minh</p>

Ko bt chứng minh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)