Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương A

30 tháng 10 2022 13:24

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), đường cao AH. Gọi D, E theo thứ tự là hình chiếu H trên AB, AC a) Giả sử AB=12, AC=16. Tính AH


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Phương&nbsp;A&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Phương A     

 Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết (x−3/5)^(2)=4

5

Được xác nhận