Square root
VBT
Calculator
magnet

Vương T

21 tháng 10 2022 22:32

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC) đường cao AH. Đường phân giác của góc BAH cắt cạnh BC tại M. Gọi K là trung điểm của AM. a) Cho AB = 3cm; AC = 4cm. Tính BC, AH. Chứng minh tam giác AMC cân. b) Vẽ KI vuông góc với BC tại I. Chứng minh MA^2 = 2MH × MC c) Chứng minh: 1 / AH^2 = 1 / AM^2 + 1 / 4CK^2


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 17:33

Được xác nhận

Xin chào em Vương T  Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thay dấu * bằng một chữ só đề các só sau:1373 * chia hết cho 2 và cho 9

2

Được xác nhận