Square root
VBT
Calculator
magnet

Triệu T

26 tháng 2 2020 13:15

câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=4cm, AC=8cm.Gọi E là trung điểm của AC và M là trung điểm của BC a, Tính EM b, vẽ tia Bx song song với AC sao cho Bx cắt EM tại D. Chứng minh rằng tứ giác ABDE là hình vuông


0

1


BTS N

27 tháng 2 2020 10:01

a/* Xét ΔABC có : BM = MC (gt) CE = AE (gt) => EM là tia phân giác ΔABC => EM //AB và EM = ½AB T/số:EM = ½.4 =>EM= 2 Còn phần kia mik k bik 😓

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)