Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh N

13 tháng 11 2022 02:26

câu hỏi

cho tam giác abc vuông tại a ab=3a ac=4a tìm |vecto ab - 4 vecto ac|

cho tam giác abc vuông tại a ab=3a ac=4a tìm |vecto ab - 4 vecto ac|


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 13:50

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Vector Bài giải chi tiết: Ta có: vAB-4vAC= vAB +4vCA = vCB + 3vCA mà góc C = 36,87 độ => vCB + 3vCA = √(12^2 + 5^2 +2.5.12.cos36,87)=√265 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)