Square root
VBT
Calculator
magnet

XuCôngTúa X

05 tháng 4 2020 04:19

câu hỏi

cho tam giác ABC vuông ở A. tính AB biết BC = a; AC = b mn giúp xu vs ạ 😘😘😘


0

1


Nguyễn V

07 tháng 4 2020 13:24

ab=căn bậc hai của a^2-b^2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận