Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu N

19 tháng 2 2023 02:26

câu hỏi

Cho tam giác ABC với hai đường trung tuyến BM và CN vuông với nhau. Biết BM=15cm, CN= 36cm. Tính độ dài cạnh BC


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

21 tháng 2 2023 08:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần trọng tâm tam giác</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>Vì G là trong tâm tam giác ABC nên</p><p>BG = 2/3BM = 10cm</p><p>CG = 2/3CN = 24cm&nbsp;</p><p>Áp dụng Pytago =&gt; BC = 26cm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần trọng tâm tam giác

Bài giải chi tiết:

Ta có:

Vì G là trong tâm tam giác ABC nên

BG = 2/3BM = 10cm

CG = 2/3CN = 24cm 

Áp dụng Pytago => BC = 26cm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)