Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

03 tháng 1 2023 13:22

câu hỏi

Cho tam giác ABC với các cạnh AB=4, BC=8 và góc BAC=120 độ. Khi đó sinC bằng báo nhiêu?

Cho tam giác ABC  với các cạnh AB=4, BC=8 và góc BAC=120 độ. Khi đó sinC bằng báo nhiêu?

 

alt

4

2


Doanbaonguyen D

04 tháng 1 2023 04:54

<p>C</p>

C

Thanh M

04 tháng 1 2023 13:12

<p>C</p>

C

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận