Square root
VBT
Calculator
magnet

Khải Đ

13 tháng 10 2022 08:00

câu hỏi

Cho tam giác ABC với 2 đường trung tuyến BM và CN. gọi G là trọng tâm của tam giác. P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn GB và GC. chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành

Cho tam giác ABC với 2 đường trung tuyến BM và CN. gọi G là trọng tâm của tam giác. P và Q lần lượt là trung điểm của các đoạn GB và GC. chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

13 tháng 10 2022 08:50

Được xác nhận

Xin chào em Khải Đ Đây là một bài tập thuộc Chương tam giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận