Square root
VBT
Calculator
magnet

Trường S

20 tháng 11 2022 14:04

câu hỏi

Cho tam giác ABC đều cạnh a . Lấy M ,N, P lần lượt nằm trên ba cạnh BC, CA, AB sao cho BM = 2MC, AC = 3AN, AP = x. x > 0. Tìm x để AM vuông góc với NP

Cho tam giác ABC đều cạnh a . Lấy M ,N, P lần lượt nằm trên ba cạnh BC, CA, AB sao cho BM = 2MC, AC = 3AN, AP = x. x > 0. Tìm x để AM vuông góc với NP


25

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 06:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Trường S,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 5a/12<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br>Kết luận: đáp án chính xác là 5a/12<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Trường S, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 5a/12

Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm
Kết luận: đáp án chính xác là 5a/12
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a/3=b/5=c/7 và a = 15

2

Lihat jawaban (1)