Square root
VBT
Calculator
magnet

Lousi L

28 tháng 12 2022 17:36

câu hỏi

Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường trung tuyến. Tính |vectoAB + vectoAH|

Cho tam giác ABC đều cạnh a, có AH là đường trung tuyến. Tính |vectoAB + vectoAH|

 


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 07:53

Được xác nhận

Chào em Lousi L, Bài giải chi tiết: Dựng CJ song song và =AH => tứ giác AHJC là hình bình hành Gọi AJ∩HC=I ⇒I là trung điểm HC và AJ Theo quy tắc hình bình hành ta có: vtAC + vt AH = vtAJ =2vtAI Áp dụng định lý Pitago vào Tam giác vuông AHC và AHJ ta có: AH^2 =AC^2 −HC^2 =a^2−(a/2)^2= 3(a^2)/4 AI=√AH^2+HI^2= √3(a^2)/4 +(a/4)^2 =(a√13)/4 ⇒|vtAC+ vtAH|=2|vtAI| =(a√13)/2 Cảm ơn em và chúc em học tốt. .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

44

Lihat jawaban (2)