Square root
VBT
Calculator
magnet

Loan A

29 tháng 12 2019 07:57

câu hỏi

cho tam giác ABC đều có H là trung điểm đoạn BC.M là hình chiếu H lên AC.I là trung điểm đoạn HM.chứng minh rằng BM vuông góc AI


1

1


H. Phan

16 tháng 1 2020 08:37

* Chào em, Để chứng minh AI vuông góc với BM, em cần chứng minh vtAI.vtBM=0 (vt: vectơ) Giả sử tam giác ABC có độ dài cạnh là a. Trước tiên, ta biểu diễn vtAI, vtBM theo vtAB,vtAC. Cần lưu ý: Nếu gọi K là trung điểm AC thì ta dễ dàng chứng minh được HM là đường trung bình tam giác BKC. =>HM//BK =>CM/CK=HM/BK=1/2 (Hệ quả Talet) =>CM/AC=1/4 =>vtAM=3/4vtAC Ta có: vtAI=1/2vtAH+1/2vtAM (AI là trung tuyến của tam giác AHM) =1/2(1/2vtAB+1/2vtAC)+1/2.3/4vtAC =1/4vtAB+5/8vtAC vtBM=vtAM-vtAB =3/4vtAC-vtAB Suy ra: vtAI.vtBM =(1/4vtAB+5/8vtAC)(3/4vtAC-vtAB) =3/16vtAB.vtAC-1/4vtAB^2 +15/32vtAC^2-5/8vtAB.vtAC =-7/16vtAB.vtAC-1/4vtAB^2+15/32vtAC^2 =-7/16a^2.cos(vtAB,vtAC) -1/4a^2+15/32a^2 = 0 (lưu ý (vtAB,vtAC)=60 độ) Do đó: AI vuông góc với BM. Ngoài ra, em cũng có thể áp dụng phương pháp chứng minh theo hình học tổng hợp (không sử dụng vt để giải): Gọi J là trung điểm của MC, khi đó ta có IJ là đường trung bình của tam giác MHC suy ra IJ // HC Mà AH vuông góc với HC (tam giác ABC đều, có AH là trung tuyến nên AH là đường cao) Nên IJ vuông góc với AH Khi đó: tam giác AHJ có JI , HM là hai đường cao cắt nhau tại I Suy ra I là trực tâm => AI vuông góc HJ Mà HJ // BM (HJ là đường trung bình tam giác BMC) Suy ra AI vuông góc với BM.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

367 + 284 = … Giải cho mình nha

22

Lihat jawaban (4)

Khai triển các hằng đằng thức (2x+1)(2x-1)

93

Được xác nhận