Square root
VBT
Calculator
magnet

Sầu R

23 tháng 10 2022 18:38

câu hỏi

cho tam giác ABC. tìm tập hợp điểm M thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 06:47

Được xác nhận

<p>Xin chào em Sầu R</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương Vecto</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Sầu R

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương Vecto

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Lưu ý: Em vui lòng ở mỗi một post trong forum chỉ nên chứa một câu hỏi để thầy cô trả lời rõ ràng và cụ thể hơn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)